وبسایت اختصاصی حامد افضلی

سفارشات گچکاری ساختمان با ضمانت پذیرفته میشود. 09139403620

جملات شاخ . شاخ شکن و نابود کننده بـــه مـــن که میـــرسی
عیـــنه آدم ســـلام بعـــد \'سیـــکتیـــر\'........ ⇨

↯ یـﺎﺩ ﺑـِﮕـﯿـﺮ ↯
ﻭَﻗـﺘـﮱ ﭘُـــﺸـــت ﻣــﺎ ﺣَـﺮﻑ ﻣﯿﺰﻧـﮱ
ﻣــﺎﺭﻭ ﺩﯾــﺪﯼ ﺟـﻠـﻮﻣــﻮن ﺧَـﻢ ﻭ ﺭﺍﺳـت ﻧَـﺸـﮱ ¡¡ چه ⇦شـــاخ باشی چه دافـــ⇨


ﻫِــــــِﯽ ﻣﯿــــﮕــِﻪ ﺑـــِﻪ ﻣــﺎ ﻧـــِﻤﯿﺨــــُﻮﺭﯼ
ﺧُــــﺐ ﻋــَﺰﯾــــﺰﻡ ﭼـــُـﻮﻥ ﺑــــِﺪﺭﺩ
ﻧــَﺨــــﻮﺭی،
!: اگــه میتــونے بـــــــــــهتر از مــــا باشے بـــــــــــــــسم الله. .
اگـــه نمیتـــونـے پـــس گُهْـ خـــــــــــــــورے نکـن پشـــت ســـر مــــا حـــــرف نـــــزن!
بـِـــــشین واســــــه مــــــا دَســــــ بــــــــــــزن.⇨
به بعضیا باید گفت:
اختیار داری...
شما سگ کی باشی...??
⇦اوسگل⇨
⇦حتی در حد دستبندمم نیستی که بخوام ☚دست بندازمت⇨
↯ یـﺎﺩ ﺑـِﮕـﯿـﺮ ↯
اعتماد به نفس بعضیارو اگه شاش داشت...الان ویسکی بود...??

اینم برا اونایی که خودشونو میگیرن هه
✌◇◆◇ بخون روشن شی◇◆◇✌
✘ بچه جون تو اگه بگیر بودی جلو جیشتو میگرفتی نه الان برای ما خودتو بگیری✘
✘ جمع بودی ولی الان شدی مفرد امثال تورو باید جوید و تف کرد✘
✘ مستند من اسمش راز بگاس✘
✘ اگه دیگه نداری روم هیچ میلی،اگه منو نمیخوای به درک هرررری✘
✘ حتی هروئین خماریش سه روزه تو که دیگه اسپرین بچم نیستی✘
✘ به بعضیام باید گفت:فکر نکن که ندید بدیدم ولی هیچ اسکلی شبیت ندیدم✘
✘ نیازی یه آزمایش DNAنیست،حروم زادگیت برام ثابت شدس✘
✘ به بضیام باید گفت:هنوزم بوی عطرت...چند تا دونه ی مشکی از اون موی لختت...اصن ... لقت✘
✘اگه واسه همه شاخ رزی واسه ما شاخ بزی✘
✘ شاخ شدی لایکات بالاس؟پلیز لایکت هنوز تو pvماس✘
✘هه عشق ؟؟؟برین بهش،سیفونم بکش✘
✘من سامی بیگی نیستم بگم:دنیارو گشتم تا که تو پیدا شی هیچی نمیفهمم فقط میخوام باشی،میگم:دنیارو گشتم تا که تو آدم شی هیچی نمیفهمم گمشو برو لاشی✘
ﺍﺩﻣــــــ ﺩﻭﺱ ﺩﺍﺭﻩ ﻟــــــﭗ ﺑﻌﻀــــــﯿﺎﺭﻭ ﺑﮑــــــﺸﻪ
ﺑﮕــــــﻪ :☜ﺍﺧــــــﻪ ﻧﺎﺷــــــﯽ ﻭﺍﺳــــــﺖ ﺯﻭﺩﻩ ﺑﺸــــــﯽ
ﻟــــــﺎﺷــــــﯽ✘
ﺍﻻﻥ ﺑﺎﯾــــــﺪ ﺳــــــﺮ ﺩﺭﺱ ﻭ ﻣــــــﺸﻘﺖ ﺑﺎﺷــــــﯽ✘
ﻫــــــﯽ ﺯﻭﺭ ﻣﯿــــــﺰﻧﯽ ﮐﻪ ﭼــــــﯽ؟! ﻣﯿــــــﺨﻮﺍﯼ
ﻣــــــﺚ ﻣــــــﺎ ﺷــــــی✘
ﭘﺸــــــﺖ ﻣــــــﺎ ﮒ.. ﻭ.. ﻩ.. ﻣﯿــــــﺨﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺗــــــﻮ
ﮔﻨــــــﺪﻩ ﻫﺎ ﺟــــــﺎﺷــــــﯽ✘
ﻫــــــﻪ ﺣــــــﺎﻻ ﺣــــــﺎﻻﺑﺎﯾﺪ ﺟــــــﻠﻮ ﻣﺎ ﺑــــــﺸﯿﻨﯽ
ﻭ ﭘــــــﺎ ﺷــــــﯽ✘
ﺑﺒــــــﯿﻦ ﺧﻌــــــﻠﯽ ﻧﭽــــــﺴﺒﯽ ﻣﺜــــــﻞ ﺗﻔــــــﻠﻦ
ﺯﯾــــــﺮ ﺁﺷــــــﯽ✘ﻟــﺎﺕ ﺑــــﺎﺯﯼ ﺩﺭ ﻣــــﯿﺎﺭﯼ ﺷــــﺎﺥ
ﻣﯿـــﺸﯽ ﺑﺮﺍ ﻣـــﺎ ﺗﺎ ﺑﺖ ﺑﮕـــﻦ ﺩﺍﺷـــﯽ✘
ﺍﮔــﻪ ﻣﯿﺨــــﻮﺍﯼ ﺑﻪ ﺍﯾﻨـــﺠﺎ ﺑﺮــــﯽ
ﺑﺎﯾــــــﺪ ﺑــﺎ ﻣــﺮﺍﻡ ﺑﺎﺷــــﯽ✘
ﺑﺎ ﻟــﺎﺱ ﺑﻪ ﺟــــــﺎﯾﯽ ﻧﻤــــــﯿﺮﺳﯽ ﺑﺎﯾــــــﺪ ﺯﯾـــــــــﺮ
ﻣﺸــــــﮑﻼﺕ ﺗــــــﺎ ﺷــــــﯽ✘
⇝✘پس گووووووش کن✘⇜بــه کــسـی خــوبــی نــیــومــده . . .


.° هــر چـــی ســـــگ تـــر °.


√مــورد عــلاقــه تــر√
کسی که از من گذشت رسماً واسم درگذشت
روحش تو قبرش
یادش تو حلقش.

【ⓐⓡⓔ】⇘⇘
نْیْستَم مِثلِ بَعضْیْا
فاْز لْاتْیْ،،عِزتْ زیاْد
رُو لْباسَمْ خَطِ چِشمْ
رُومِه هَرجْاْ صَد تْا چِشمْ
ساْختَم خوبْ اَز بَدتَریْنْا
وْاْستْادَم لْا بَرتَریْنْا


مــــــــــن.. ♥


مغرورم وخاص


اعصابم رو هواس


اومدیم نت===>just for fun ⇝


نه مثه بعضیا===> just for lass ⇝


✘فـڪـر مــے ڪـنــُے میزنـم واسـﮧ تـو پـَر پـَر ؟✘
✘عـَر عـَر✘
✘بروڪـوچولـوے [عنتـــر]✘
به بعضیــــام باس گفت:
??ﻧﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﺷﺎﺧﯽ ﻧﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﺕ??
✘ﺑﺮﮔﺮﺩ ﺑﺮﻭ ﺑﻪ ﺭﻭﺳﺘﺎﺕ ...✘
هـــــــری ☜⇣....√→→❂ ↓↑
هــ ــ ــ Heــ ــ ــ

،✘بـــه بعضیـــا همـــــ بـــاســـــ گفتـــــ↙↘


♠لیـاقتـت همـوناییـَن که بمـالن دَرت !


♦نه فرشتـه هایی که بچـرخن دور و ورت ...!!!♣


↜شــــــاخ هــــــای↝
دنیــــــای ⤵
⇐مجــــــازی ⇒
سیکتیــــــر ⤵
⇐ شده هــــــای ⇒
دنیــــــای بیرونند ...!!! ✘


.•○●□■⇦↯↯ خـــــیلیـــــــــــــا


جـــــاکـــــلیــــــــــــیدی ما بــــــــــودن✔✔


حـــالا شــــــــــــدن قفــــــل امــــام زاده همـــــــه


زیـــــارتــش میکـــــــــنن↯↯⇨■□●○


✘هووووی ﺍﺻــــــن ﺷﻤــــــﺎ ﻣﻠــــــــﮑﻪ ﯼ ﺩﻟﻬــــــــﺎ


ﻣـــــﺎ ﺳــــــﺮ ﺩﺳﺘــــــهـ ﯼ ﻭِﻟﻬـــــــــــــــﺎ *_*


ســـــر جــــدت ﺑﮑـــــــﺶ ﺑﯿــــــﺮﻭﻥ ﺍﺯ ﻣــــــا...✘
آرهـ
عَـجَب دُنـیٰـایـیـهْ دُنـیـایـ مَجـٰازیـ


↙کِــْه ﺍَﺯ ﻫـَﺮ ﺍُﺳﮑُــــٓــلـیْ ﺷـٰٓﺎﺥ ﺳٓـٰﺎﺧـﺖ


↙ ﺍَﺯ ﻫـَﺮ ﺍُﻭﻣـُﻠﯽْ ﺩٰﺍٰﻓــــــ


ﻫـــ ـــHeــــ ـ..

⇅واســــــه عشقِـــــــش بَــچه مُثبَــــــت
☜ واســـــه دوســــتاش شــــــاخ
واســـــه جِـــنــس مخالـــف ☞
ســـینـــــگـِـــل...⇅
⇜هـــــHEHــــه⇝


✘تــــو پـی وی بـــا دَه نـــــفر میــــــلاسه⇩


✔تــــو تــایم لایــــن آقـــا چه بـاکــــلاسه...


ﺩﻭﺱ دختر ﺷﻮﻣـــﺎﺱ ... ؟!!
ﭘـَـــ
ﭼـﺮﺍ ﻫﻤــــﺶ ﺗــﻮ p.v ﻣـﺎﺱ؟


ﺟـﻤﺶ ﮐـﻦ ﺑـﺎﺑـﺎ ﺗـﻮ ﺩَﺱ ﻭ ﭘـﺎﺱ !..


★ظرفیت داداشت یا آبجیات تکمیل شد.نه..♣
★ زدی تو کار مامان بابا ♣
★ تشکیل【 خانواده 】میدی✘♣


شــما یـــه آدمـــه ⇐⇐⇐HOT
دورُ بـــریــات هـمه ⇐⇐⇐Lat
فـازِتـم گــیـریم کـه⇐⇐⇐Qat
مــام نــمیرسیـم بـه⇐⇐⇐Pat
فــیلمه خـوبی بــود ✘هـــه✘ ⇐⇐⇐✂ Cutـ


♚اونـــی کِــه میگُـفْــت: زِنْــدِگــی بــی تــو مَـحالِــه ✘✘
الـــانْ بـا ♂یِـکـی دیــگِـه♂ وَسَـــطِ عِـشْـقُ حـالِــه♚
°°هــــEــــHـــــه °°
↑↓سَــــــــــخته ...
نـــــَـــــمُرده باشی ...
امــــّـا اَزَت بِـــــخوان ...
گــــــــــورِتو گـــُــم کُنی°•○ ...


✖✔بِبیـــــن مَشتۍ✔✖
✖✔دردایۍ کہ من کِشیــــــــــدَم✔✖
✖✔تو با حِس کَردَنـِش میمیرۍ✔✖

ما از آخرین بازمانده های گله شیرها هستیم که دیگر نعره نمیکشیم!
فقط پوزخند میزنیم ب داستانهایی ک شغالها از دلاوری خود میگویند..

بدرود...


۰ ۰
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
با سلام حامد افضلی هستم مدیر وبلاگ بخاطر بازدید از این وبلاگ تشکر فراوان دارم.
امیدوارم از مطالب این وبلاگ خوشتون اومده باشه.
اگه نظری در رابطه با مطالب وبلاگ دارید حتما مطرح کنید خوشحال میشم
Tel: 09139403620
Mail: hamed65sky@yahoo.com
نویسندگان
پیوند های روزانه
صفحه اول وبسایت intercafenet درباره حامد افضلی